Sandbakken & Norvik: Resultater levert

Vi jobber med forretningsutvikling: identifiserer muligheter, løser opp i utfordringer og finner løsninger. Deretter gjennomførere vi avtalte endringsprosesser med ledere og ansatte, for å bringe kunden et hestehode foran konkurrentene, og i spiss i sitt marked.

 

Vi skaper konkurransekraft

Med erfaring fra forskjellige bransjer, god menneskekunnskap, teft og markedsforståelse ønsker vi å bidra til forbedringsprosesser sammen med våre kunder. Et hvert prosjekt vi sier ja til ønsker vi intenst å lykkes med.

Metodisk og kunnskapsrik

Vi har komplementær kompetanse og bringer sammen praksis, erfaring og kunnskap fra flere fagfelt (menneske- økonomi- konseptkunnskap). Selskapet har sitt eget metodiske grunnlag som en grunnmur i alt vi gjør, og vi bruker disc som analyseverktøy.

Forretningutvikling – Rekruttering – Lederutvikling – Konseptutvikling – Salgstrening

 

Du finner oss i Reiselivets Hus i Peder Hiortgata 2 på Røros. Kontakt oss på post@sandbakkenognorvik.no eller ring oss på 934 63 964 / 930 99 076.

Gard Erik Sandbakken

Om meg →

Frank Norvik

Om meg →

 

Våre kunder